TRANSFER OWNERSHIP

TRANSFER OWNERSHIP ADALAH PERKHIDMATAN TUKAR NAMA HAK MILIK KENDERAAN. BAGI PERKHIDMATAN TUKAR HAK MILIK MOTOSIKAL ANDA PERLU HADIR BERSAMA PENJUAL DAN PEMBELI ATAU PEMILIK LAMA DAN PEMILIK BARU KENDERAAN ANDA DENGAN MEMBAWA KAD PENGENALAN (BIRU) KE CAWANGAN KAMI YANG BERDEKATAN UNTUK MELAKUKAN THUMBPRINT (MYEG). SETELAH KEDUA-DUA MELAKUKAN PROSES THUMBPRINT, GERAN BARU AKAN DIPEROLEHI SELEPAS 2 HARI BEKERJA.